Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Ważna informacja dla klientów PUP.

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w godzinach od 8.00 do 14.30, budynek A, parter, hala 1  

 

- bezpośrednio w urzędzie pracy lub

- za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.

 

Jak zarejestrować się elektronicznie - instrukcja

Pełna rejestracja – jest wymagany podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. W razie przesłania kompletnego wniosku nie będzie konieczna  wizyta w urzędzie w celu dokonania rejestracji.
Uwaga:
Przesłanie wniosku elektronicznego nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o promocji  zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, przyznanie  statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy następuje z dniem wniesienia wniosku elektronicznego wraz z załącznikami, niezależnie od tego, w którym  dniu  otrzymają Państwo decyzję.
Zgłoszenie do  rejestracji – nie jest wymagany podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Należy zgłosić się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku w dniu i godzinie wskazanej podczas wypełnienia wniosku. Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy, przyznanie statusu  bezrobotnego lub  poszukującego pracy następuje z dniem zgłoszenia się w urzędzie, niezależnie od tego, w którym dniu otrzymają Państwo decyzję.

Osoby, które nie dysponują profilem  zaufanym ePUAP, natomiast posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości oraz założenia profilu zaufanego ePUAP bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie pz.gov.pl

Zachęcamy osoby, które chcą się zarejestrować jako bezrobotne jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, do rozważenia możliwości zgłoszenia do tego ubezpieczenia przez członka rodziny ( Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny )

Wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać poprzez:
  • portal praca.gov.pl
  • skrzynkę podawczą e-PUAP /PUP_SANOK/SkrytkaESP
  • pocztą tradycyjną 38-500 Sanok ul.Rymanowska 20A
  • skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu do budynku A urzędu

Bezrobotni i poszukujący pracy mają obowiązek osobistego stawiennictwa w wyznaczonym przez urząd terminie w celu zgłoszenia gotowości do pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innym celu określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji w danej sprawie można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu:
 

Centrala - 13 46 570 00
Rejestracja, wyrejestrowanie, zaświadczenia - 13 46 570 03
Pośrednictwo Pracy - 13 46 570 06
Zatrudnienie cudzoziemców  - 13 46 570 50
Szkolenia, studia podyplomowe  - 13 46 570 61, 13 46 570 47
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 13 46 570 65
Staże 13 46 570 05
Prace interwencyjne  - 13 46 570 46
Doposażenia stanowiska pracy - 13 46 570 56
Bony zasiedleniowe - 13 46 570 59
Dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 13 46 570 51
 
Osoby posiadające podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny nadal zachęcamy do korzystania z pozostałych usług elektronicznych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Adres ul. Rymanowska 20A
38-500 Sanok
Telefon 13 46 570 00 Centrala
13 46 570 11 Sekretariat
13 46 570 06 Pośrednictwo Pracy
Fax 13 46 570 01
e-mail rzsa@praca.gov.pl
województwo woj. podkarpackie
NIP 687-12-59-655
REGON 370487260
Skrzynka Podawcza /PUP_SANOK/SkrytkaESP
BIP https://pup_sanok.bip.gov.pl/
   
Obraz przedstawia budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę