Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

 • Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

  Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla...

 • Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień

 • Komunikat dot. nowych rachunków bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

  Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w związku ze zmianą banku obsługującego tut. Urząd Pracy zmianie ulega: numer rachunku bankowego Funduszu Pracy. Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego 04 1130 1105 0005 2484 8120 0005 Pracodawcy wpłacający za oświadczenia i zezwolenia dotyczące...

 • Komunikat Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa ...

 • Uwaga - ważna informacja dla interesantów PUP

  Zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Do wniosku o dokonanie rejestracji w postaci elektronicznej należy dołączyć skany wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem...

 • Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) Najważniejsze zmiany: możliwość ubiegania się o wydawanie ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę