Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

 • Wykaz porad grupowych planowanych do realizacji w I kwartale 2020 r.

    NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH. „Dokumenty aplikacyjne –moja wizytówka na rynku pracy"   29.01.2020 r.   Zgłoszenia przyjmują doradcy klientów do dnia 22.01.2020 r. lub do...

 • Ankieta dot. środków KFS

  Badanie zapotrzebowania na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2020 roku   Zapraszamy pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na rok 2020 .   Załącznik:  ...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

    Jeżeli zakończyłeś/-aś udział w projekcie realizowanym w ramach 9 celu tematycznego RPO WP realizowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie/Centra Integracji Społecznej oraz spełniasz kryteria kwalifikowalności - 1817_PUP_SANOK_Regulamin_Rekrutacji .pdf (643K) w ramach projektu ...

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Dz.Urz.UE L...

 • Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) Najważniejsze zmiany: możliwość ubiegania się o wydawanie ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę