Terminy Wypłat - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Terminy wypłat 2024

Terminy Wypłat na Konto LIPIEC 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

LIPIEC 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 10.07.2024
2 od I do O włącznie 10.07.2024
3 od P do Ż włącznie 11.07.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 12.07.2024
 
25

 

Terminy Wypłat na Konto CZERWIEC 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

CZERWIEC 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 12.06.2024
2 od I do O włącznie 12.06.2024
3 od P do Ż włącznie 13.06.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.06.2024
 
27

 

Terminy Wypłat na Konto MAJ 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

MAJ 2024

 
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 10.05.2024
2 od I do O włącznie 10.05.2024
3 od P do Ż włącznie 13.05.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.05.2024
 
23

 

Terminy Wypłat na Konto KWIECIEŃ 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

KWIECIEŃ 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 10.04.2024
2 od I do O włącznie 10.04.2024
3 od P do Ż włącznie 11.04.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 12.04.2024
 
25

 

Terminy Wypłat na Konto MARZEC 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

MARZEC 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.03.2024
2 od I do O włącznie 12.03.2024
3 od P do Ż włącznie 13.03.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.03.2024
 
28

 

Terminy Wypłat na Konto LUTY 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

LUTY 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.02.2024
2 od I do O włącznie 12.02.2024
3 od P do Ż włącznie 13.02.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.02.2024
 
22

 

Terminy Wypłat na Konto STYCZEŃ 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

STYCZEŃ 2024

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.01.2024
2 od I do O włącznie 10.01.2024
3 od P do Ż włącznie 11.01.2024
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 12.01.2024
 
25

 

Terminy wypłat 2023

Terminy Wypłat na Konto GRUDZIEŃ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

GRUDZIEŃ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.12.2023
2 od I do O włącznie 12.12.2023
3 od P do Ż włącznie 13.12.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.12.2023
 
21

 

Terminy Wypłat na Konto LISTOPAD 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

LISTOPAD 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.11.2023
2 od I do O włącznie 10.11.2023
3 od P do Ż włącznie 13.11.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.11.2023
 
23

 

Terminy Wypłat na Konto PAŹDZIERNIK 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

PAŹDZIERNIK 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 10.10.2023
2 od I do O włącznie 11.10.2023
3 od P do Ż włącznie 12.10.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 13.10.2023
 
26

 

Terminy Wypłat na Konto WRZESIEŃ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

WRZESIEŃ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.09.2023
2 od I do O włącznie 12.09.2023
3 od P do Ż włącznie 13.09.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.09.2023
 
20

 

Terminy Wypłat na Konto SIERPIEŃ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

SIERPIEŃ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.08.2023
2 od I do O włącznie 10.08.2023
3 od P do Ż włącznie 11.08.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.08.2023
 
24

 

Terminy Wypłat na Konto LIPIEC 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

LIPIEC 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.07.2023
2 od I do O włącznie 12.07.2023
3 od P do Ż włącznie 13.07.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.07.2023
 
27

 

Terminy Wypłat na Konto CZERWIEC 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

CZERWIEC 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.06.2023
2 od I do O włącznie 12.06.2023
3 od P do Ż włącznie 13.06.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.06.2023
 
22

 

Terminy Wypłat na Konto MAJ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

MAJ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.05.2023
2 od I do O włącznie 10.05.2023
3 od P do Ż włącznie 11.05.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 12.05.2023
 
25

 

Terminy Wypłat na Konto KWIECIEŃ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

KWIECIEŃ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.04.2023
2 od I do O włącznie 12.04.2023
3 od P do Ż włącznie 13.04.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.04.2023
 
27

 

Terminy Wypłat na Konto MARZEC 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

MARZEC 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.03.2023
2 od I do O włącznie 10.03.2023
3 od P do Ż włącznie 13.03.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.03.2023
 
23

 

Terminy Wypłat na Konto LUTY 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

LUTY 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.02.2023
2 od I do O włącznie 10.02.2023
3 od P do Ż włącznie 13.02.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 14.02.2023
 
23

 

Terminy Wypłat na Konto STYCZEŃ 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 13 46-57-000, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT

zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

STYCZEŃ 2023

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 10.01.2023
2 od I do O włącznie 11.01.2023
3 od P do Ż włącznie 12.01.2023
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  (w podanym niżej terminie stypendium i dodatek aktywizacyjny przekazywane są na rachunek bankowy tylko tych osób, którym w danym miesiącu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 13.01.2023
 
26

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę