Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Informacja o priorytetach ministra ds. pracy wydatkowania środków w ramach limitu KFS

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2023 r:
 
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: BAROMETR ZAWODÓW
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.
 
Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą przyjmowane po ogłoszeniu naboru.
 
„Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu po ogłoszeniu naboru.

Poniżej w załączniku:
Wyjaśnienia do priorytetów wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy.
Załączniki
Wyjaśnienia do priorytetów wydatkowania środków KFS 2023.pdf (pdf, 164 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę