Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Informacja o priorytetach ministra ds. pracy wydatkowania środków w ramach limitu KFS

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2024 r:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

„Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku w 2024 r. " oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne na stronie Urzędu po ogłoszeniu naboru.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę