PO WER - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)"
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
 
Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Bony na zasiedlenie;
 • Prace interwencyjne;
 • Bony szkoleniowe;
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • Instrumenty dofinansowania.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.

-Aktualizacja Regulaminu 06.07.2020r. ( Regulamin Rekrutacji )


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy - wersja WORD, wersja PDF  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
 
Uzupełnienie informacji 06.07.2020 r:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), uczestnikami projektu będą również pracownicy przedsiębiorstw, osoby samozatrudnione
i pracownicy organizacji pozarządowych.
Wartość projektu: 7 398 358,77 zł.


 
Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy,
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
 
Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Bony szkoleniowe;
 • Bony zasiedleniowe;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • Prace interwencyjne.
Wartość projektu: 4 660 128,00 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.pdf (654K).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy - wersja WORD (151K), wersja PDF (555K)  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (54K), wersja PDF (307K). W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

 
Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. (wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2018 r.)*

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku jako osoby bezrobotne które nie uczą się ani nie szkolą (tzn. nie uczęszczają na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas ostatnich czterech tygodni nie brały udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych)

Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Bony szkoleniowe;
 • Bony zasiedleniowe;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Prace interwencyjne.
Wartość projektu: 3 358 579,00 zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 086 198,00 zł.)
Zwiększono wartość projektu:  5 381 977,00 zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 4 945 498,00 zł.)*

Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.pdf (1,03MB).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD (616K), wersja PDF (425K) oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (628K), wersja PDF (316). W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
* Zmiany dokonano 06.08.2018 r.

 
Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę