PO WER - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
 
Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Bony na zasiedlenie;
 • Prace interwencyjne;
 • Bony szkoleniowe;
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

Wartość projektu: 1 703 052,00 zł.( w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych
w kwocie 1 564 934,48 zł, z wkładu krajowego w kwocie 138 117,52 zł)

Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy - wersja WORD, wersja PDF  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
 Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)"
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
 
Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Bony na zasiedlenie;
 • Prace interwencyjne;
 • Bony szkoleniowe;
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • Instrumenty dofinansowania.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.

-Aktualizacja Regulaminu 06.07.2020r. ( Regulamin Rekrutacji )


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy - wersja WORD, wersja PDF  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
 
Uzupełnienie informacji 06.07.2020 r:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), uczestnikami projektu będą również pracownicy przedsiębiorstw, osoby samozatrudnione
i pracownicy organizacji pozarządowych.
Wartość projektu: 7 398 358,77 zł.


 
Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę