PO WER - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu sanockiego (II)

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Znak Unii Europejskiej Logo Województwa Podkarpackiego

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu sanockiego (II)"
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.
 
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 226 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku, w szczególności dla:
-osób poniżej 30 roku życia;
-osób powyżej 55 roku życia;
-osób długotrwale bezrobotnych;
-kobiet;
-osób z niepełnosprawnością;
-osób o niskich kwalifikacjach.
 
Przewidywanym efektem działań będzie podjęcie zatrudnienia, bądź rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez 181 uczestników projektu.
 
W ramach projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:
  • staże;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy;
  • prace interwencyjne;
  • bony na zasiedlenie.
 
Wsparcie udzielone w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, wynikających z jego wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, która obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Projekt zakłada również, że udział osób młodych, poniżej 30 roku życia poprzedzony zostanie oceną umiejętności cyfrowych, oraz że w razie potrzeby poziom tych kompetencji zostanie uzupełniony.
 
Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 4 712 888,94 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

Plakat Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu sanockiego II
Aktualizacja:  17.06.2024R.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę