Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje iż upłynął termin naboru składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 15zzb, organizacji pozarządowych - 15zze oraz na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników) - 15zzc ustawy COVID-19.


Wnioski złożone po 28.05.2020r. będą rozpatrywane odmownie.

 

Kolejne nabory zostaną ogłoszone w najbliższym czasie, o czym poinformujemy w komunikacie zamieszczonym na naszej stronie.

Ważna informacja dla interesantów PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że istnieje możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Ponieważ zagrożenie epidemiczne w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 nadal obowiązuje, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników bezpośrednia obsługa klientów będzie odbywała się w ograniczonym zakresie.
Osoby chcące osobiście zarejestrować się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, muszą wcześniej uzgodnić telefonicznie (13 46 570 39 lub 13 46 570 41)
datę i godzinę wizyty.
 

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.

 
Osoby zgłaszające osobiście wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub wniosek o wydanie zaświadczenia będą obsługiwane bez konieczności wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu wizyty.
 
Potwierdzenia zgłoszenia gotowości do podjęcia zatrudnienia nadal można dokonywać telefonicznie. Osobista wizyta u doradcy klienta jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (13 46 570 06).
 
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu w innych sprawach, należy wcześniej umówić się telefonicznie z właściwym pracownikiem w celu uzgodnienia terminu i godziny wizyty:

Staże - 13 46 570 45, 13 46 570 52
Szkolenia - 13 46 570 61
Prace interwencyjne - 13 46 570 57, 13 46 570 55
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 13 46 570 51
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 13 46 570 56
Bony zasiedleniowe - 13 46 570 59
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 13 46 570 65
 
Osoby posiadające podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny nadal zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego zarejestrowania się jako osoba bezrobotna oraz korzystania z pozostałych usług elektronicznych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w związku ze zmianą
banku obsługującego tut. Urząd Pracy zmianie ulega:

numer rachunku bankowego

Funduszu Pracy.

Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego
04 1130 1105 0005 2484 8120 0005

Pracodawcy wpłacający za oświadczenia i zezwolenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców  Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego

85 1130 1105 0005 2484 8120 0002

W/w rachunki aktualne są od 01.05.2020r.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Adres ul. Rymanowska
38-500 Sanok
Telefon 13 46 570 00 Centrala
13 46 570 11 Sekretariat
13 46 570 10 Informacja
13 46 570 06 Pośrednictwo Pracy
Fax 13 46 570  01
e-mail rzsa@praca.gov.pl
wojwództwo woj. podkarpackie
NIP 687-12-59-655
REGON 370487260
Skrzynka Podawcza /PUP_SANOK/SkrytkaESP
BIP https://pup_sanok.bip.gov.pl/
   
Obraz przedstawia budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę