Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie wniosków na realizacje prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że aktualnie zostały zaangażowane środki finansowe przeznaczone na realizacje prac interwencyjnych, w związku z tym wstrzymane zostaje wydawanie wniosków. Nabór zostanie wznowiony po otrzymaniu dodatkowych środków na finansowanie tego zadania.   ...

Rekrutację na szkolenie grupowe w zakresie „Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem”

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenie grupowe w zakresie „Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem", finansowane w ramach środków Funduszu Pracy - Rezerwa Ministra. Załączniki Rekrutacja...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku  informuje, że od dnia 24 .07.2017 r. do dnia 04.08.2017 r. ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bezwzględnie zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na rok 2017,...

Rekrutacja na szkolenie grupowe w zakresie „Prawo jazdy kat. C

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenie grupowe w zakresie „Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C" , finansowanego w ramach środków Funduszu Pracy - Rezerwa Ministra.   ...

Wznowienie naboru wniosków o refundację skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

 Sanok, dnia 13.06.2017 r.                Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.             Dokumenty dostępne są na...

Wykaz porad grupowych planowanych do realizacji w III kwartale 2017r.

Wykaz porad grupowych planowanych do realizacji  w III  kwartale 2017r.   NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM     W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH „ Prawidłowa komunikacja i integracja społeczna szansą na podjęcie zatrudnienia "   ...

Oferta Pracy

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego skazanych z tutejszego Zakładu Karnego jak również z podległych Oddziałów Zewnętrznych w Jabłonkach i Średniej Wsi. Szczegóły w załączeniu:   ...

Poszukujemy Pracodawców.

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku realizuje projekt pn. „ Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego"   ...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI II KWARTALE 2017 r.

  NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH „ Prezentacja kapitału zawodowego podczas rozmowy z pracodawcą"   celem zajęć jest analiza mocnych i słabych stron, określenie predyspozycji zawodowych,...

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców . Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę