Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

Giełda Pracy

GIEŁDA PRACY w dniu 27.04.2018r. Bud. B pok. nr 5 godz.11 00 na stanowisko OSOBA SPRZĄTAJĄCA (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności)   ...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że od dnia 16.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bezwzględnie zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na rok 2018, wymienionymi w...

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Jeżeli zakończyłeś/-aś udział w projekcie realizowanym w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" lub...

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku zawiadamia, że wysłane zostały listy z informacjami PIT11 za 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku zawiadamia, że 20 i 21 lutego 2018 r. wysłane zostały (na wskazany w PUP adres do korespondencji) listy z informacjami PIT11 za 2017 rok.   Informacje PIT-11 zostały wysłane do osób, którym wypłacono, przekazano na rachunek bankowy lub postawiono do dyspozycji w 2017 r. zasiłek dla...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W II KWARTALE 2018 r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W II KWARTALE 2018 r.   NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH. „ Dokumenty aplikacyjne - moja wizytówka na rynku pracy "   ...

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) Najważniejsze zmiany: możliwość ubiegania się o...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę