RPO WP - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VIII)

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Podkarpackiego Znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VIII)"
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP Sanok.
 
W ramach projektu w 2022 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Prace interwencyjne;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
 
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały okres realizacji projektu mają osoby bezrobotne korzystające z opieki żłobkowej w ramach działania 7.4 oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 
Łączna kwota na realizację zadań w 2022 roku: 2 000 846,88 zł (w tym wkład UE:  1 700 719,84 zł).

Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF  oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.


Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Aktywnie na rynku pracy

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Podkarpackiego Znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywnie na rynku pracy".

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.03.2023 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej,
zarejestrowanych w PUP Sanok, należących do określonej grupy:
-osoby od 50 roku życia;
-kobiety;
-osoby długotrwale bezrobotne;
-osoby z niepełnosprawnościami;
-osoby o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie:
-przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania;
-poradnictwo zawodowe;
-staż i/lub prace interwencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE: 767 103,75 PLN
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF.

Pozostałe:
 1. Oświadczenie uczestnika projektu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Oświadczenie uczestnika projektu – nie brania udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej;
 3. Oświadczenie uczestnika projektu – potwierdzenia zgodności danych podanych w formularzu rekrutacyjnym;
 4. Harmonogram wsparcia 16.09.2021r.
 5. Harmonogram wsparcia 16.11.2021r.
 6. Harmonogram wsparcia 29.11.2021r.
 7. Harmonogram wsparcia 30.11.2021r.
 8. Harmonogram wsparcia 01.12.2021r.
 9. Harmonogram wsparcia 06.12.2021r.
 10. Harmonogram wsparcia 07.12.2021r.
 11. Harmonogram wsparcia 08.12.2021r.
 12. Harmonogram wsparcia 10.12.2021r.
 13. Harmonogram wsparcia 15.12.2021r.
 14. Harmonogram wsparcia 28.12.2021r.
 15. Harmonogram wsparcia 11.01.2022r.
 16. Harmonogram wsparcia 14.01.2022r.
 17. Harmonogram wsparcia 01.02.2022r.
 18. Harmonogram wsparcia 14.03.2022r.
 19. Harmonogram wsparcia 17.06.2022r.
 20. Harmonogram wsparcia 28.06.2022r.
 21. Harmonogram wsparcia 30.06.2022r.

*Dane udostępniono 16.09.2021r.
Aktualizacja 16.11.2021r.

Plakat projektu Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Aktywnie na rynku pracy”
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę