Usługi Elektroniczne - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nie stój w kolejce - załatw sprawę przez internet

Nagłówek

Usługi Elektroniczne

rejestracja / zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy   Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy   Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
 
Zgłoszenie podjęcia pracy zgłoszenie podjęcia pracy   zgłoszenie
rozpoczęcia / wznowienia działalności gospodarczej
  Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej  wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek o wydanie zaświadczenia   Przelew świadczenia na konto przelew świadczenia na konto   Pismo do urzędu pismo do urzędu
 
Zgłoszenie oferty pracy zgłoszenie oferty pracy   Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców   Zatrudnianie cudzoziemców Tarcza antykryzysowa
 

Wnioski (poza zgłoszeniem do rejestracji) mogą być złożone wyłącznie przez osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Profil zaufany można założyć przez internet na stronie pz.gov.pl i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. Na terenie powiatu sanockiego punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w Inspektoracie ZUS w Sanoku i w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Profil zaufany można również założyć i potwierdzić w pełni online za pośrednictwem bankowości elektronicznej (PKO BP, ING BŚ, Millennium, Pekao S.A.) lub poprzez platformę Envelo.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę