Terminy Wypłat - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Terminy wypłat

Terminy Wypłat Maj

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20a - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

MAJ 2018

 
Wypłaty odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9 w godzinach 9oo - 14oo
 
Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 08.05.2018
2 od I do O włącznie 09.05.2018
3 od P do Ż włącznie 10.05.2018
 • stypendium
  z tytułu szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, podjęcia dalszej nauki, uczestnictwa w studiach podyplomowych
 • dodatek aktywizacyjny
  ( w podanym niżej terminie świadczenia wypłacane są tylko osobom, które w danym miesiącu nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych)
4 od A do Ż włącznie 11.05.2018
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż
UWAGA! Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć w kasie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
18


Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9, w godzinach 9:00 - 14:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. W tych samych dniach powinny otrzymać świadczenia osoby, które złożyły wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy.


 

 

Wyświetl większą mapę

Zobacz w Zumi » 

Uwaga! od czerwca zmiana zasad wypłat

Uwaga!
Od czerwca 2018 r. jest inny terminarz wypłat dla osób pobierających świadczenia w kasie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, a inny dla osób, którym świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy!

Terminy Wypłat na Konto

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

ul. Rymanowska 20A - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001

TERMINY

przelewów na rachunek bankowy
zasiłków, stypendiów
i dodatków aktywizacyjnych

CZERWIEC 2018

Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 11.06.2018
2 od I do O włącznie 12.06.2018
3 od P do Ż włącznie 13.06.2018
 • stypendium

 • dodatek aktywizacyjny

  ( w podanym niżej terminie świadczenia wypłacane są tylko osobom, które w danym miesiącu nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych)

4 od A do Ż włącznie 13.06.2018
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż
 
20

 

Terminy Wypłat w Punkcie Kasowym PBS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20A - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001

TERMINY WYPŁAT
dla pobierających świadczenia w Punkcie
Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
w Sanoku

CZERWIEC 2018

 
 • Pierwszy termin: 08.06.2018 r.

 • Termin dodatkowy: 15.06.2018 r.

Punkt Kasowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w którym wypłacane są świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, dodatek aktywizacyjny), mieści się w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9.

 

Wypłaty odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00.
 
Osoba uprawniona do świadczeń powinna zgłosić się po wypłatę z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

 

Wyświetl większą mapę

Zobacz w Zumi » 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę