Terminy Wypłat - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Terminy wypłat

 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20a - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

LUTY 2018

 
Wypłaty odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9 w godzinach 9oo - 14oo
 
Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 08.02.2018
2 od I do O włącznie 09.02.2018
3 od P do Ż włącznie 12.02.2018
 • stypendium
  z tytułu szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, podjęcia dalszej nauki, uczestnictwa w studiach podyplomowych
 • dodatek aktywizacyjny
  ( w podanym niżej terminie świadczenia wypłacane są tylko osobom, które w danym miesiącu nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych)
4 od A do Ż włącznie 13.02.2018
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż
UWAGA! Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć w kasie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
20

 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20a - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

MARZEC 2018

 
Wypłaty odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9 w godzinach 9oo - 14oo
 
Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 08.03.2018
2 od I do O włącznie 09.03.2018
3 od P do Ż włącznie 12.03.2018
 • stypendium
  z tytułu szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, podjęcia dalszej nauki, uczestnictwa w studiach podyplomowych
 • dodatek aktywizacyjny
  ( w podanym niżej terminie świadczenia wypłacane są tylko osobom, które w danym miesiącu nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych)
4 od A do Ż włącznie 13.03.2018
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż
UWAGA! Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć w kasie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
20

 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20a - tel. 46-57-000, 46-57-003, fax 46-57-001
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KWIECIEŃ 2018

 
Wypłaty odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9 w godzinach 9oo - 14oo
 
Nazwa świadczenia
Kolejny
numer dnia
wypłaty
Początkowe litery nazwiska uprawnionego Data wypłaty
 • zasiłek dla bezrobotnych
  (wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wypłacane są inne świadczenia przysługujące w danym miesiącu)
1 od A do H włącznie 09.04.2018
2 od I do O włącznie 10.04.2018
3 od P do Ż włącznie 11.04.2018
 • stypendium
  z tytułu szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, podjęcia dalszej nauki, uczestnictwa w studiach podyplomowych
 • dodatek aktywizacyjny
  ( w podanym niżej terminie świadczenia wypłacane są tylko osobom, które w danym miesiącu nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych)
4 od A do Ż włącznie 12.04.2018
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż
UWAGA! Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć w kasie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
18


Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9, w godzinach 9:00 - 14:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. W tych samych dniach powinny otrzymać świadczenia osoby, które złożyły wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy.


 

 

Wyświetl większą mapę

Zobacz w Zumi » 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę