Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W IV KWARTALE 2018 r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W IV KWARTALE 2018 r.   NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH. „Efektywny na rynku pracy"   17.10.2018 r. Zgłoszenia...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku  informuje, że od dnia 17 .09.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bezwzględnie zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami rezerwy na rok 2018 ,...

Rekrutacja na Szkolenie Grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenie grupowe w ramach środków Rezerwy Ministra w zakresie „Obsługa kas fiskalnych, fakturowanie i ewidencja magazynowa". Planowany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2018 r. •    Liczba godzin szkolenia:...

Szkolenie grupowe „Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT i ewidencja magazynowa”

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenie grupowe w ramach środków Rezerwy Ministra w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT i ewidencja magazynowa". Planowany termin realizacji szkolenia: wrzesień/październik 2018 r. •    Liczba godzin szkolenia:...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W III KWARTALE 2018 r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W III KWARTALE 2018 r.   NAZWA PORADY GRUPOWEJ TERMIN SPOTKANIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSZCZEGÓLNYCH PORADACH. „ Motywacja i jej znaczenie w procesie poszukiwania pracy" ...

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Jeżeli zakończyłeś/-aś udział w projekcie realizowanym w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" lub...

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) Najważniejsze zmiany: możliwość ubiegania się o...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę