Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku wstrzymuje nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku wstrzymuje nabór wniosków o:   - bon na zasiedlenie - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy  z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych na 2018 rok przeznaczonych na realizację tych...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Jeżeli zakończyłeś/-aś udział w projekcie realizowanym w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" lub...

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) Najważniejsze zmiany: możliwość ubiegania się o...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę