PO WER - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

 Znak Fundusze Europejskie barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. (wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2018 r.)*

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku jako osoby bezrobotne które nie uczą się ani nie szkolą (tzn. nie uczęszczają na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas ostatnich czterech tygodni nie brały udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych)

Formy wsparcia:
  • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  • Staże;
  • Bony szkoleniowe;
  • Bony zasiedleniowe;
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • Prace interwencyjne.
Wartość projektu: 3 358 579,00 zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 086 198,00 zł.)
Zwiększono wartość projektu:  5 381 977,00 zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 4 945 498,00 zł.)*

Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
* Zmiany dokonano 06.08.2018 r.

 
Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę